Enligt DGS dagliga epidemiologiska bulletin är 1 400 personer inlagda på sjukhus i dag, 42 fler än i tisdags, medan det på intensivvårdsavdelningarna finns 90 patienter, minus sex, även om inte alla inläggningar beror på Covid-19.

Antalet aktiva fall ökade i dag till 473 541, 8 129 fler än i tisdags, och under de senaste 24 timmarna rapporterades 679 personer ha tillfrisknat, vilket ger en total siffra på 2 787 805 sedan pandemins början.

Av de 25 dödsfallen inträffade nio i den norra regionen, ytterligare nio i den centrala delen, tre i Lissabon och Vale do Tejo, ytterligare tre i den autonoma regionen Madeira och en i Algarve.

I olika åldersgrupper dog 14 äldre personer över 80 år, nio personer mellan 70 och 79 år, en mellan 60 och 69 år och en mellan 50 och 59 år.

Flest nya infektioner diagnostiserades i regionen Lissabon och Tagusdalen, med 3 452 infektioner, följt av den centrala regionen, med 1 663 fler, norr (1 569), Azorerna (622), Algarve (581), Madeira (479) och Alentejo (467).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har Lissabon och Tagusdalen registrerat 1 162 305 fall och 8 742 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 1 232 942 infektioner och 6 466 dödsfall och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 495 626 infektioner och 3 752 dödsfall.

Algarve har totalt 135 269 infektioner och 691 dödsfall och Alentejo har 118 467 fall och 1 179 dödsfall av covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har haft 79 407 infektioner och 188 dödsfall sedan pandemins början och Azorerna 58 441 fall och 93 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Enligt DGS fanns det 1 527 202 fall av infektion hos män och 1 752 339 hos kvinnor, med 2 916 fall av okänt kön, som är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Sedan mars 2020 har 11 109 män och 10 002 kvinnor dött av Covid-19.