Älskade JAG ÄR Närvaro, flamma nu ut från hjärtat av älskade Alfa och Omega, från hjärtat av älskade Helios och Vesta, in i våra individuella hjärtan och sinnen, härliga vågor av gyllene flammor av upplysning och fred.
Överflöd oss med de dyrbara oljorna av universell kunskap och visdom.
Kom nu och rikta dina dyrbara ljusstrålar av gudomlig upplysning och fred in i varje aspekt av våra liv. Översväm jorden och mänskligheten med den gyllene flamman av Kristusupplysning, förståelse och fred från Guds hjärta i den stora centrala solen.
Upplysningens gudomliga flamma,
Välsigna min värld idag.
Fredens gyllene vågor,
Välsigna min värld på Guds perfekta sätt.
Ljusets flamma som är så underbar att skåda,
Jag är din visdom i allt jag är.
Upplysningens gyllene källa,
Infundera varje del av mitt väsen med din gyllene olja. JAG ÄR, JAG ÄR, JAG ÄR Upplysning som flammar genom mitt hjärta, minne och själ!
(Upprepa hela åkallan 3 eller 6 gånger).