"Med tanke på verksamhetens tillväxt och den framgångsrika aktiva förvaltningen av portföljen nådde Sonaes nettoresultat (hänförligt till aktieägarna) 268 miljoner euro, vilket är högre än värdena för 2020 och 2019 och det högsta värdet under de senaste åtta åren" , säger Sonae i ett uttalande som skickats till den portugisiska värdepappersmarknadskommissionen (CMVM).

Under den aktuella perioden ökade omsättningen med 5,3 procent och "nådde ett rekord på över sju miljarder euro".

Resultatet före skatt, ränta, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) ökade med 18,4 % till 738 miljoner euro och det underliggande EBITDA ökade med 4,5 % till 603 miljoner euro.

"Under det senaste räkenskapsåret investerade Sonae sammanlagt 474 miljoner euro, och de operativa investeringarna ökade med 5,8 % till 279 miljoner euro", säger Sonae.