Enligt en rapport från ECO kommer Europeiska unionen (EU) år 2020, mitt under pandemiåret, att importera 58 procent av den energi som förbrukas, eftersom den energi som produceras i gemenskapens block endast täcker 42 procent av behoven. Enligt Eurostat är Portugal mer beroende av extern energi än genomsnittet: under det året importerade Portugal 65 procent av den energi som förbrukades, nämligen naturgas och olja. Endast 5 % av denna import kom från Ryssland.

Av all tillgänglig energi i EU var den största andelen (34,5 %) relaterad till olja och derivat, 23,7 % till naturgas, 17,4 % till förnybar energi, 12,7 % till kärnkraft och 10,2 % till fasta fossila bränslen (t.ex. kol). Men 58 % av dessa komponenter producerades utanför EU 2020.

Och majoriteten (24,4 %) av den energi som importerades till EU:s block kom från Ryssland, visar uppgifter från Eurostat. Naturgas, som är viktig för el- och värmeproduktion, var den komponent som var mest utsatt för rysk import. År 2020 importerade EU 46 % av den naturgas som användes det året från Ryssland, vilket motsvarade 41,1 % av den tillgängliga råenergin.

Olja, som är viktig för transporter och den petrokemiska industrin, är den komponent som har den näst största exponeringen för rysk import. År 2020 var EU beroende av Ryssland för 26 % av råoljeimporten och tillgodosåg därmed 37 % av energibehovet.

Slutligen hade fasta fossila bränslen det lägsta beroendet av import från Ryssland, som stod för 19 % av den totala importen. När det gäller kol importerade EU 53 % av detta material från Ryssland, vilket motsvarade 30 % av EU:s konsumtion.

När det gäller analysen av den energi som förbrukas i Portugal visar uppgifter från Eurostat att den portugisiska energimixen domineras (43,7 %) av olja och derivat, 28,9 % förnybar energi och biobränslen, 23,5 % naturgas, 2,6 % fasta fossila bränslen och 0,6 % elektricitet. Av all energi som förbrukades i Portugal 2020 importerades 65,3 % - 99,3 % från naturgas och 97,6 % från olja.

Rysk energi

Enligt Eurostat kom 5 % av den energi som importerades till Portugal från Ryssland: 9,6 % av den naturgas som användes i landet och 6 % av oljan. Portugal är därför bland de 27 medlemsstaterna den fjärde minst beroende av Ryssland när det gäller energi.

De länder som är mest beroende av rysk energi är Ungern (54,2 % av den importerade energin kommer från Ryssland), Nederländerna (49 %) och Grekland (46,5 %). På motsatt sida av tabellen finns Irland (3,2 %), Norge (3,9 %) och Luxemburg (4,3 %).