Enligt uppgifter frånERSE (Energy Services Regulatory Entity) låg både bensin 95, enkel diesel och gasol för bilar under de priser som tillämpades i Spanien mellan oktober och december förra året, före skatteskuld.

När det gäller det genomsnittliga försäljningspriset (ARP) utan skatter för 95- bensin var detta 3,7 cent per liter (cent/l) billigare än priset i Spanien. Men om man lägger till skattebördan på 48 procent, "den högsta på Iberiska halvön", anger ERSE att priset på enkel bensin höjs med 1,9 cent/l jämfört med Spanien.

Bensin med skatt uppgick därför till 1,727 euro per liter i Portugal, medan den i Spanien kostade 1,708 euro per liter. Utan skatter sjönk priset på nationell nivå till 0,902 euro per liter och i Spanien låg det på 0,939 euro per liter.

Jämfört med resten av Europeiska unionen är de nationella genomsnittspriserna högre, vilket placerar Portugal på 11:e plats bland de länder som har de högsta priserna.

När det gäller diesel är det nationella genomsnittspriset, utan skatter, 3,8 cent/l billigare jämfört med Spanien. En situation som fortfarande kvarstår när man lägger till skatterna, som i Portugal uppgår till 37 procent och i Spanien till 38 procent, "vilket bidrar till att det är lägre PMV i vårt land", förklarar ERSE.

Dieselolja med skatter såldes därför för 1,761 euro per liter i Portugal, medan den i Spanien kostade 1,842 euro per liter. Utan skatter sjönk priset på nationell nivå till 1,105 euro per liter och i grannlandet låg det på 1,143 euro per liter.

I förhållande till resten av EU har Portugal det åttonde billigaste priset på enkel diesel med skatter, och utan skatter sjunker det till en elfte plats.