"Det är värt att notera en betydande minskning av antalet registrerade jordbävningar. I onsdags var det 295 och under de senaste dagarna hade mellan 600 och 700 registrerats. Och därför var det en betydande minskning", sade ordföranden för Azorernas regionala räddningstjänst- och brandkår (SRPCBA).

Eduardo Faria talade till journalister vid den dagliga genomgången om Azorernas räddningstjänst på ön São Jorge och klargjorde att "det fortfarande inte finns någon tolkning av denna minskning som analyseras av centret för seismovulkanisk information och övervakning på Azorerna (CIVISA)".

Enligt tjänstemannen registrerades i onsdags "omkring 1 300 jordbävningar" och "mellan kl. 00.00 och 10.30 i dag registrerades 295" händelser.

Sedan den 19 mars, då den seismovulvaniska krisen började, har omkring 24 000 jordbävningar registrerats, varav 221 har känts av befolkningen, sade Eduardo Faria.

Ordföranden för Azorernas räddningstjänst avslöjade att det finns "också en förändring när det gäller placeringen av epicentren" för jordbävningarna.