"Trenden är faktiskt en positiv utveckling, en minskning av sjukdomens allvarlighetsgrad i Portugal, som förväntat, men denna minskning är mycket långsam", säger matematikern till Lusa.

Som förklaring till situationen påpekade forskaren från den vetenskapliga fakulteten vid universitetet i Lissabon att andelen personer som redan har smittats i de olika åldersgrupperna är mycket heterogen.

"Från 20 till 29 år har vi redan 50 procent av befolkningen som har fått diagnosen Covid-19, medan över 60 år bara 17 procent", förklarade han.

Detta innebär att den äldre befolkningen "var lite utsatt för viruset", vilket innebär att det fortfarande finns en stor känslighet för infektion i denna åldersgrupp.

Oro

Han försvarade därför att "dessa åldersgrupper bör fortsätta att vara oroliga för sitt individuella skydd eftersom de fortfarande är mottagliga, trots att de är vaccinerade", och han hävdade att om vaccinets effektivitet mot infektion med SARS-CoV-2-viruset är 87 %, är sannolikheten för att en person som till och med är vaccinerad kommer att smittas 13 %.

"Och om vi tittar på allvarlighetsgraden efter att en person har smittats ser vi att 14 personer fortfarande dör för varje 1 000 fall över 80 år, vilket innebär att om antalet fall ökar inom dessa områden har vi ett problem, nämligen att dödligheten ökar", underströk han.

För forskaren måste riskindex tolkas på ett "relativt sätt" och "man får inte tro att om detta index säger oss att vi redan befinner oss under beredskapsnivån kan vi helt och hållet slappna av och sluta bära masken", försvarade han sig och tillade: "Riskindex är lite blinda, vi måste tolka dem inte utifrån risknivån, utan utifrån riskens utveckling".