Sintoc rapporterade i ett uttalande att företaget "varslade om total strejk på arbetsplatsen den 15, 16 och 17 april 2022 vid Portway Handling of Portugal [ground handling]-företaget på alla nationella flygplatser där det är verksamt".

Enligt facket har strejken tre orsaker, och menar till att börja med att "företaget inte uppfyller kraven på betalning av semesterdagar, vilket föreskrivs i företagsavtalet".

Dessutom, enligt Sintac, "följer Portway inte den korrekta karriärutveckling som föreskrivs i 2016 års företagsavtal".

Slutligen, säger den fackliga strukturen, har företaget infört ett utvärderingssystem där "90 procent av arbetstagarna fick ett negativt betyg utan möjlighet att överklaga, vilket gör det omöjligt för samma arbetstagare att avancera".

Diskriminering

"För att förvärra situationen diskriminerar Portway arbetstagarna och uppger till och med i arbetsministeriet att den förmodade bedömningen endast gäller för vissa arbetstagare som är anslutna till vissa fackföreningar", underströk han i samma meddelande.

"Eftersom det är säkert att denna strejk kommer att påverka den normala driften av de nationella flygplatserna, står Sintoc till förfogande för att hitta lösningar som syftar till att mildra de punkter som anges ovan, men vill dock vara en del av lösningen och inte problemet".