"Vi började bra och slutade bra [med att reagera på kovid-19-pandemin], men det fanns aspekter som var mindre väl genomförda däremellan. Det är viktigt att genomföra en extern, oberoende bedömning för att förstå vad som gick mindre bra så att det kan tjäna som ett sammanhang och en diagnos för att gå vidare och möta dessa behov", sade ordföranden för generalförsamlingen för föreningen av folkhälsoläkare, Ricardo Mexia, som talade under Läkarordinationens nationella kongress, som äger rum i Lissabon, i en debatt med titeln "Vad vi lärde oss av covid-19".

Proaktiv hållning

Epidemiologen påpekade att Världshälsoorganisationen (WHO) har verktygen för denna bedömning, med tanke på att det bör finnas en proaktiv hållning i analysen av systemet, vare sig det gäller dess förmåga att förebygga, upptäcka och därefter reagera på behov.

"Vi måste vara mer proaktiva och mindre reaktiva", försvarade han och ansåg att landet nu har "förutsättningar för att inte göra samma misstag".

João Gouveia, tidigare ordförande för den portugisiska intensivvårdssällskapet, sade också att pandemin "avslöjade vad som är bra och vad som är dåligt inom hälso- och sjukvården i Portugal" och att det därför är viktigt att göra "en seriös analys av vad som hände för att dra lärdomar för framtiden".