Enligt de siffror som uppdaterades i måndags ligger Portugal något över EU-genomsnittet för denna indikator, som ligger på 2,33, och över världsgenomsnittet, som ligger på 0,52.

Av EU-länderna har Grekland det högsta genomsnittet (5,73), följt av Lettland (5,2), Österrike (5), Finland (4,97) och Litauen (4,73).

På global nivå och med hänsyn endast till länder med mer än en miljon invånare sjunker Hongkong (Chinese Special Administrative Region) från 25,6 till 17,4 men har fortfarande det högsta genomsnittet, följt av Sydkorea (6,31), Grekland, Lettland och Österrike.

När det gäller antalet nya dagliga fall per miljon invånare sjönk Portugal från ett genomsnitt på 1 060 till 985 under de föregående sju dagarna, vilket innebär att Portugal ligger på den 15:e till den 14:e plats bland de högsta siffrorna i Europeiska unionen.

I denna indikator har Cypern det högsta genomsnittet, 4 770, följt av Tyskland (3 060), Österrike (2 980), Frankrike (2 050) och Grekland (2 030).

Det europeiska genomsnittet av nya dagliga fall per miljon invånare ökade från 1 110 till 1 280 och det globala genomsnittet sjönk från 184 till 176.