Varningssituationen, som är den lägsta nivån av insatser vid katastrofsituationer enligt grundlagen för räddningstjänst, skulle ha upphört den 18.

"Resolutionen godkändes som förlängde förklaringen av beredskapssituationen, inom ramen för pandemin av sjukdomen Covid-19, till 23:59 den 22 april 2022", står det i uttalandet.

Enligt regeringen innebär resolutionen "att de åtgärder som för närvarande är i kraft förblir oförändrade".

Till de gällande åtgärderna hör obligatorisk användning av mask i offentliga inomhusutrymmen, hälsovårdstjänster och transporter.

För dem som inte har fått en boosterdos av vaccinet mot Covid-19 förblir ett negativt test obligatoriskt vid besök i hemmen och på vårdinrättningar, med hänsyn till att de är grupper med särskild sårbarhet.