Galp har börjat tillämpa högre avgifter för hushållskunder, med månatliga höjningar på upp till tre euro för naturgas och mellan ett och två euro för el.

I ett meddelande som skickades till kunderna den 14 mars, som citeras av byrån Lusa, betonade företaget att de nya priserna återspeglade "ökningen av kostnaden för att skaffa energi i linje med prisutvecklingen på den internationella marknaden" och angav de nya värdena.

Detta är andra gången Galp höjer priserna i år, eftersom det redan gjorde det i januari. Då sade företagets officiella källa, som citerades av nättidningen Eco, att från och med den 1 januari kommer "Galps slutliga el- och naturgaspriser att uppdateras [...]. För de mest representativa avtalade effekterna kommer den månatliga ökningen av elräkningen för Galps kunder i genomsnitt att vara cirka 2,7 euro".