Enligt en rapport från ECO är beloppet lägre än de 657,7 miljoner som registrerades i slutet av juni, men det ansågs vara en relevant fråga av revisorn och föremål för en not. PwC påminner om att "till följd av COVID-19-pandemins effekter på luftfartssektorn drabbades [TAP]-koncernen av en betydande minskning av sin verksamhet under 2020 och 2021, till följd av en kraftigt minskad efterfrågan och införandet av restriktioner från statliga myndigheter för luftcirkulationen, vilket ledde till att flera flygningar ställdes in".

Avbokningar som genererade en skyldighet att tillhandahålla tjänsten i framtiden eller en skyldighet att återbetala värdet av biljetten, stod för 643,6 miljoner i slutet av december, 41,6 miljoner mer än under 2020. Av denna summa avser 438,69 miljoner biljetter som inte flugits och 203,9 miljoner kuponger.

TAP påminner i sin rapport och redovisning om att "under räkenskapsåret 2020 såg styrelsen över policyn för användning av väntande flyghandlingar, nämligen när det gäller möjligheten att boka om biljetter utan extra kostnad och återbetalning av biljetter i kuponger med en ökning och förlängda utgångsdatum". Ett beslut som i kombination med inställda resor på grund av Covid-19-pandemin resulterade i en ökning av det registrerade ansvaret.

Flygmiljömiljarder

Revisorn understryker att det fortfarande finns krediter kopplade till programmet "TAP Miles&Go": "Skulden kopplad till kundlojalitetsprogrammet uppgår per den 31 december 2021 till 41 miljoner euro". De påminner också om att koncernen under 2020 "valde att förlänga giltigheten för de miles som tilldelats kunderna med 12 månader och uppdaterade i enlighet med detta de antaganden som är förknippade med beräkningen av denna uppskattning".

PwC framhåller rapporten och räkenskaperna, där man uppmärksammar de osäkerhetsfaktorer som kan ha en väsentlig inverkan på Grupo TAP SA:s framtida operativa verksamhet, nämligen villkoren för Europeiska kommissionens godkännande av omstruktureringsplanen, framtida övervakning av från Europeiska kommissionens sida när det gäller dess efterlevnad, effekterna av utvecklingen av Covid-19-pandemin och konflikten i Ukraina på luftfartssektorn.

Måndagen den 11 presenterade TAP en ökning av förlusterna till 1 599,1 miljoner euro år 2021, vilket överstiger 1 230 miljoner euro år 2020. En siffra som trots allt är lägre än de 1 750 miljoner euro som förutses i omstruktureringsplanen.