Där havet möter kontinentalsockeln är det aldrig lugnt. Till och med en vindstilla dag finns det alltid en 15 fot hög svallvåg. Vågor på 150 fot har registrerats där och vad det skulle göra med flytkammaren vet Gud, det får jag överlåta till experterna.

F. Steel, via e-post