Pensionärer som får större delen av sin inkomst från pensioner och besparingar som är kopplade till börsindex kommer inte att tröstas av nyheten att en del av de 280 miljarder US-dollar i medborgarnas pengar som de schweiziska myndigheterna nu lovar för att stödja UBS:s och Credit Suisses giftermål kommer att användas för att 1) bibehålla de enorma bonusar och "ersättningar" som betalas ut till de verkställande direktörer vars vårdslösa politik ledde till kraschen och 2) avskaffa taket på 250 000 euro för de garantier som lämnats till insättarna. Detta tycks stödja den kapitalistiska "spirallagen" som innebär att varje nedåtgående rörelse i rikedomar för folket ska vara proportionell mot en uppåtgående rörelse i minoritetselitens rikedomar. Det är faktiskt en omvändning av "trickle-down-teorin".


Credit Suisse tillhandahöll främst tjänster till de ultrarika och tillät en del ganska extraordinära investeringsbankförfaranden som var värda de mest uppfinningsrika och ambitiösa hedgefondförvaltarna. Det är betydelsefullt att Bitcoin under de senaste kaotiska fjorton dagarna har stigit i värde med 35 %, särskilt som de dramatiska förluster som First Republic och Silicon Valley Banks ådrog sig i USA berodde på betydande likviditetsutmaningar från deras huvudsakligen digitala investerare.


En fortsatt glidning ner i den finansiella avgrunden som orsakas av spekulativa investeringsbanker och en fortsatt hög inflationstakt kommer oundvikligen att leda till att det verkliga värdet på våra pensioner och besparingar sjunker ytterligare och att levnadsstandarden, som redan är på gränsen till ekonomisk fattigdom, därmed sänks.

per e-post Roberto Cavaleiro, Tomar