Marcelo Rebelo de Sousa, som för ett år sedan på detta datum fokuserade sitt tal på minnet av det koloniala förflutna, ägnade i dag sitt tal vid det högtidliga mötet för att fira 48-årsdagen av den 25 april åt de väpnade styrkorna och lyfte fram det pågående kriget i Ukraina, som invaderades av ryska styrkor för 60 dagar sedan.

"Varför talar jag denna 25 april om våra väpnade styrkor i en demokrati som vi måste återskapa dag efter dag? Därför att utan de väpnade styrkorna, och starka väpnade styrkor som är enade och motiverade, kommer vår fred, vår säkerhet, vår frihet, vår demokrati, våra drömmar om den 25 april, att bli svagare", sade statschefen inför republikens församling.

"För att erkänna hur viktiga de väpnade styrkorna är i vårt liv som land krävs mer än att minnas deras betydelse i ord. För om vi vill ha starka, enade och motiverade väpnade styrkor måste vi vilja att de ska ha förutsättningar att bli ännu starkare, enade och motiverade", tillade han.

Marcelo Rebelo de Sousa hävdade att det att ge "mer väsentliga medel" till de väpnade styrkorna "är inte att vara höger eller vänster, konservativ eller progressiv, moderat eller radikal, det är att helt enkelt vara patriot, i frihet och demokrati".

"Och att göra detta är inte bara en uppgift för en president, ett parlament eller en regering. Det kräver ett fortsatt och effektivt nationellt samförstånd om de väpnade styrkorna som en avgörande pelare i vårt kollektiva liv", försvarade han.