"Fitch Ratings [...] utvärderade de regionala offentliga räkenskapernas resultat och tilldelade kreditbetyget BBB, vilket motsvarar den första nivån av investment grade", står det i den information som finansdepartementet skickat till Lusa.

I meddelandet betonas att denna klassificering är "det bästa finansiella betyg som erhållits sedan 2011", vilket för Madeira från spekulativ till investment grade.

Det är också samma klassificering som den portugisiska republiken fick och är bättre än den senaste klassificeringen av Azorerna, som var "BBB-" i slutet av 2021.

"Fitch Ratings erkände att den grundläggande banan och rigorositeten i den offentliga förvaltningen förblev oförändrad, trots sammanhanget med pandemikrisen och mitt i konflikten i Europa", säger koalitionsledaren från Madeira.

"Denna kreditvärderingsnivå tilldelades efter en grundlig analys där många kvantitativa variabler och en mängd kvalitativ information analyserades, både i förhållande till regionens räkenskaper och när det gäller kvaliteten på den ekonomiska förvaltningen av de offentliga resurserna som utförs av den regionala regeringen".