"I juni 2022 slog den autonoma regionen Madeira månadsrekordet för gäster och övernattningar i turistboenden", står det i en sammanfattning från det regionala statistikdirektoratet (DREM).

DREM påpekar att enligt de första uppgifterna för turistinkvarteringssektorn i regionen för juni månad 2022 beräknas "177 700 gäster ha kommit in och genererat 948 700 övernattningar".

Dessa siffror återspeglar "mycket expressiva variationer från år till år, med +143,8 % respektive +158,3 %".

"Både när det gäller gäster och övernattningar utgör värdena för juni 2022 absoluta historiska toppar och överträffar de tidigare rekordvärdena för augusti 2021 i det första fallet och augusti 2017 i det andra", står det i dokumentet.

Övernattningarna från besökare bosatta i Portugal ökade med 51 % jämfört med samma månad föregående år och uppgick till 211,4 000 (22,3 % av det totala antalet), medan övernattningarna från personer bosatta utomlands ökade med 224,4 % och uppgick till 737,3 000 .

DREM påpekar att "de gäster som anlände i juni 2022 och som var bosatta i landet uppgick till 55,1 000, medan antalet gäster från utlandet uppgick till 122,6 000".