Vid den här tiden på året finns det i nästan hela landet "betydande halter av pollenkorn med hög allergiframkallande förmåga i luften, t.ex. från gräs, parietaria, mjölon, chenopodium och olivträd".

Enligt prognoserna kommer det fram till torsdag (5 maj) i Lissabon- och Setúbalregionen att finnas mycket höga halter av pollen, med en övervikt av oliv- och ekträd, nässelörter, parietaria, gräs, mjölon och chenopodium.

I Porto (mellan Douro- och Minho-regionen) finns mycket höga halter av pollen, särskilt av ek, tall och nässelgräs.

Enligt SPAIC:s prognoser finns det mycket höga halter av pollen i regionen Trás-Os-Montes och Alto Douro, särskilt av ek, tall och björk, gräs och parietaria.

I Coimbra (regionen Beira Litoral) är de också mycket höga, med en övervikt av pollen från oliv- och ekträd, nässelörter, parietaria och gräs.

Även i Beira Interior-regionen finns mycket höga halter av pollen, särskilt pollen från stenekar och andra ekar, tall, olivträd, gräsväxter, mjölon, nässlor och sorrel.

I Alentejo-regionen är halterna också höga i atmosfären, med en övervikt av pollen från stenekar, andra ekar, olivträd, gräsväxter, mjölon, nässlor, syren och parietaria.

I Algarve-regionen dominerar pollen från olivträd, stenekar och andra ekar, gräsväxter, mjölon, chenopodium och nässlor, vilket också är höga halter.

Låga halter av pollen i atmosfären väntas på Azorerna och Madeira.

Enligt SPAIC bör man undvika utomhusaktiviteter när pollenkoncentrationerna är höga.

"Att gå i trädgården, klippa gräsmattan, campa eller utöva utomhussporter ökar exponeringen för pollen och risken för allergier", tillägger de.