I studien "The Portuguese and Health in the post-pandemic", som utarbetats av hälsoobservatoriet vid Europeiska universitetet, anges att 48,7 % av de tillfrågade säger att de har svårt att få tillgång till en specialistkonsultation och att 30,2 % av dessa har väntat i mer än tre månader på ett sådant möte.

"Detta påverkar i slutändan patientens tillgång till sjukvård och gör skillnad", erkände Ana Passos, en av studiens samordnare, i uttalanden till Lusa och underströk: "Om tre månader för vissa saker kan vara en kort tid, är det för mycket för vissa konsultationer och folk är inte nöjda med denna väntan".

I studien, som analyserade portugisernas uppfattning om hälso- och sjukvårdstjänster när det gäller tillgång, användning, kvalitet och förtroende, framgår det också att 35,4 procent hänvisar till svårigheter med att utföra diagnostiska tester, och att 27,2 procent väntar i mer än tre månader på att få utföra en av dessa undersökningar.

Den privata sektorns förtroende

Nästan tre av fyra har förtroende eller stort förtroende för den privata sektorn, medan siffran för den offentliga sektorn är 56,1 %.

Av dem som använt sig av hälso- och sjukvårdstjänster under det senaste året valde 51,5 % den offentliga sektorn och 67,7 % den privata sektorn.

Bland användarna av den nationella hälso- och sjukvården (SNS) är de mest efterfrågade tjänsterna primärvården (familjeläkare eller annan läkare på vårdcentralen).

I detta sammanhang har 22 % ingen familjeläkare. Bland användarna inom den privata sektorn är de mest efterfrågade tjänsterna (56 %) specialistkonsultationer på sjukhus.

Överlag bedöms kvaliteten på tjänsterna (offentliga och privata) positivt, och man framhåller den goda servicen (97 % av de svarande), tydliga och märkbara klargöranden (89 %), bekvämlighet och information (87 %).