En särskild vägledning har utarbetats om fenomenet i samband med krig.

Ana Catarina Mendes förklarade att enheten för människohandel "håller ett öga på denna verklighet" och inte bara på fall som rör flyktingar som kommer från Ukraina.