Dessa åtgärder ingår i ett lagförslag från Livre-partiet som godkändes den 12 maj vid ett privat möte i Lissabons råd.

Enligt Lusa kommer de som kör bil i Lissabon att få nya regler, till exempel att den högsta tillåtna hastigheten sänks med 10 kilometer i timmen till 30 kilometer i timmen på det tredje, fjärde och femte vägnätet, till 40 kilometer i timmen på det andra vägnätet och till 70 kilometer i timmen på det första vägnätet.

I lagförslaget fastställs också ett "förbud mot biltrafik på Avenida da Liberdade på alla söndagar och helgdagar", något som tidigare bara skedde den sista söndagen i varje månad.

Lagförslaget, som är en del av partiets initiativ "Mot kriget, för klimatet: förslag för att minska beroendet av fossila bränslen i Lissabon", fastställer också att minskningen av biltrafiken på söndagar bör utvidgas till fler platser.

Huvudmålet är att uppmuntra befolkningen att resa mer till fots, på ett säkert och bekvämt sätt och utan att använda sin egen bil. I Livre-förslaget uppmanas också att främja kollektivtrafik och cykling.