Denna ståndpunkt framfördes av António Costa vid en gemensam presskonferens med Rumäniens premiärminister Nicolae Ciucâ i Bukarest, efter att de två ländernas försvarsministrar undertecknat ett militärt samarbetsavtal som fördjupar och reviderar ett tidigare avtal från 1995.

På frågan om Portugal medger att förlänga sina militära uppdrag i Östeuropa, om kriget i Ukraina fortsätter, svarade António Costa: "Vi lyder under order från det europeiska Nato-kommandot".

"Om detta anses nödvändigt och lämpligt av Natos europeiska kommando kommer vi inte bara att kunna behålla de styrkor vi har, utan även förstärka dem i nya uppdrag. Vi har fler styrkor i reserv som vi kan engagera, om den europeiska Natokommandot beslutar det", sade premiärministern.