"Vi fattade ett viktigt beslut om att inrätta ett militärt stöduppdrag, ett militärt utbildningsuppdrag, för att stödja Ukraina, som i huvudsak kommer att vara baserat i Tyskland och Polen och Portugal kommer också att delta, liksom andra europeiska länder".

João Gomes Cravinho talade till portugisiska journalister i slutet av mötet med EU:s utrikesministrar i Luxemburg och erinrade om att "det finns nya ukrainska soldater som börjar tjänstgöra och som behöver utbildning, och det kommer också att finnas behov av specialiserad utbildning i användningen av vissa typer av utrustning".

"Det som planeras är att ukrainska soldater ska resa till Polen och Tyskland för specifik, kortvarig utbildning", vilket också stipulerar "portugisiska soldaters deltagande i dessa åtgärder, liksom ukrainska soldaters deltagande i utbildningsverksamhet i Portugal, nämligen i stridsvagnar", den sistnämnda åtgärden ligger redan inom ramen för ett annat bilateralt initiativ, sade ministern.

"Under de kommande dagarna kommer försvarsministeriet att kunna ge detaljer", avslutade chefen för den portugisiska diplomatin.