Enligt en rapport från CNN skapades telefonlinjen, med numret 961 231 111 och som är öppen mellan 8 och 20.00, av CNPDPCJ för exakt två år sedan på dagen (den 19 maj 2020) under den första Covid-avstängningen.

De flesta samtalen kommer från familjemedlemmar, grannar och vänner.