Denna åtgärd motiveras i dekretet som undertecknats av biträdande statssekreterare António Lacerda Sales, på grund av den mycket höga förekomsten av Covid-19-fall.

I förordningen betonas vikten av att genomföra diagnostiska tester för att upptäcka SARS-CoV-2-infektion, både för att remittera personer med symtom och för att tidigt upptäcka bekräftade fall.

I dokumentet betonas: "Det är viktigt att garantera tillgången till och utförandet av snabba antigentester (TRAg) för professionellt bruk, som förskrivs av den nationella hälso- och sjukvården (SNS) och finansieras genom ett särskilt system med maximipriser för ersättningsändamål".

"Covid-19-pandemin bibehåller en mycket hög incidens i landet, med en ökande trend, vilket kan bidra till att öka cirkulationen av varianter med större överföringspotential, det uppskattas att BA.5-linjen av Omicron-varianten redan är dominerande i Portugal", säger förordningen, undertecknad biträdande statssekreterare och hälsosekreterare, António Lacerda Sales.