I ett uttalande tar Correios de Portugal starkt avstånd från denna situation och meddelar att de inte på något sätt har deltagit i utvecklingen av någon typ av investeringsplattformar online eller någon annan liknande lösning.

De rekommenderar också allmänheten "särskild försiktighet när det gäller det innehåll som presenteras, och påminner om att kontraktet om en finansiell produkt eller tjänst alltid måste föregås av en noggrann kontroll av legitimiteten hos den enhet som säljer den, och att man alltid ska fördöma allt innehåll som verkar misstänkt".

Phishing, betonar CTT, "är en bedrägeriteknik på nätet där man genom sms-meddelanden, e-post eller inlägg på sociala medier [sociala nätverk] försöker få tag på konfidentiell information, t.ex. inloggningskonton, lösenord eller bankuppgifter, genom att använda sig av betrodda institutioners identitet".

Syftet med denna typ av cyberattacker är att leda användaren till en falsk webbplats för att få tag på konfidentiella uppgifter.

CTT tillhandahåller information om dessa bedrägerier, som använder Correios de Portugals image, på sin officiella webbplats.