De fem regionala hälso- och sjukvårdsförvaltningarna (ARS) godkände på torsdagen vid ministerrådets sammanträde att de godkänner utgifter för inköp av influensavaccin.

På en fråga från byrån Lusa om det godkända beloppet svarade hälsoministeriet att det totala värdet inte får överstiga 15 352 790,40 euro, till vilket det läggs moms enligt gällande lagstadgad skattesats, 501 000 euro mer än under influensasäsongen 2021/2022 (14 851 577,85 euro).

Inom den nationella hälso- och sjukvården är vaccinet gratis för medborgare som är 65 år eller äldre, gravida kvinnor, personer som bor eller är inlagda på institutioner, personer med vissa specifika sjukdomar, SNS-sjukvårdspersonal och brandmän.