En del av oss verkar ta saker och ting för givet. Ett fall av "Var kommer mjölken ifrån?". Svar: "Från butiken."

Det är samma sak med bensin och diesel, den kommer bara magiskt ur en pump, eller hur? Ni vet, de som nyfiket fyller på er tank samtidigt som de tömmer er plånbok.

De av oss som intresserar oss lite för världen omkring oss har lärt sig att råolja består av fossila organiska föreningar. Och den är naturligtvis ändlig. Men i generationer har oljan (och andra fossila bränslen) gett mänskligheten en relativt lättillgänglig källa till enkel energi. Följaktligen har oljan blivit den moderna världens livsnerv. Vi pumpar in dess derivat i våra bilar, den värmer upp våra hem, politiker bråkar om den och när det verkligen gäller är vi till och med beredda att utkämpa krig om den. Allt detta utan att ens för ett ögonblick fundera över fossila bränsles negativa effekter på vår miljö.

Förutom alla de vanliga för- och nackdelarna med att förbränna fossila bränslen har den senaste tidens händelser, t.ex. att världen har kommit ut ur en låsning i kombination med en allvarlig konflikt i en stor oljeproducerande region, aktualiserat en fråga som har stört mig i ungefär 40 år. Det vill säga, vad händer om vi bara fortsätter att bränna olja i nuvarande takt? När kommer världen verkligen att ta slut?

Redan som pojke (ett konstigt barn, jag vet) brukade jag se med häpnad på den enorma mängden vägtrafik. Jag undrade allvarligt hur mycket bränsle som förbrukades varje timme varje dag. Jag tänkte att det måste räcka för att fylla en sjö? Jag insåg att jag bara tittade på en liten del av ett enormt vägnät och att det fanns tusentals kilometer andra vägar i Storbritannien, för att inte tala om vad som finns i Europa, Amerika och resten av världen. Kina och andra tillväxtekonomier fanns inte ens på den tiden.

Tillbaka till frågan om när oljan kommer att ta slut. Enligt källor inom industrin är det enkla svaret att den inte kommer att ta slut. Inte inom en snar framtid i alla fall. Men historien är uppenbarligen lite mer nyanserad än så. Till exempel vet ingen riktigt exakt hur mycket olja som faktiskt finns. Oljereserverna beräknas utifrån vad som för närvarande pumpas ut ur kända reserver och vad som tekniskt sett kan utvinnas ur dessa reserver. Det kan finnas mycket mer olja under våra fötter, men den har ännu inte upptäckts och ännu mindre utnyttjats. Andra kända oljereserver kanske inte kan utvinnas, men tekniken utvecklas alltid i en riktning som kan ändra på detta.

När man talar om olja talar analytiker om "bevisade reserver". Denna term avser den mängd olja (eller andra naturresurser) som har 90 % (eller mer) sannolikhet för "lönsam" utvinning. Det är ingen idé att få upp den ur marken om det kostar mer att utvinna den än spotvärdena.

Den tekniska utvecklingen, t.ex. effektivare förbränningsmotorer, elbilar, hybrider och så vidare, kommer gradvis att ta ut sin rätt på den totala efterfrågan och det kan så småningom påverka priset. Oljepriset sjunker alltid bara när produktionsvolymerna överstiger efterfrågan och lagren byggs upp, vilket skapar ett tekniskt överflöd. Sådana faktorer påverkar uppskattningarna av "bevisade" reserver. Med andra ord ändrar tekniska framsteg vad som anses vara bevisade reserver.

År 2019 uppgick världens totala bevisade oljereserver enligt BP till cirka 1 750 miljarder fat. Den årliga globala konsumtionen (2019) uppgick till cirka 35 miljarder fat. Rudimentära beräkningar tyder därför på att om de bevisade reserverna inte ökar och konsumtionen ligger kvar på ungefär samma nivå som 2019, kommer det att ta cirka 50 år att tömma de återstående reserverna.

Råolja kan endast utvinnas baserat på kapaciteten hos nuvarande teknik och stödjande infrastruktur. Men en sak är klar, reserverna minskar. Såvitt någon kan se finns det för närvarande inga verkligt livskraftiga alternativ till olja, trots allt tjat vi brukar höra om förnybara energikällor. Saker och ting kan bli ganska kontroversiella om oljepriserna skjuter i höjden och de globala leveranserna blir verkligt knappa, baserat på fysisk brist snarare än övergående geopolitiska faktorer som bara påverkar utbud och logistik.

Jag tror att ni håller med om att en sak som vi har fastställt är att vår värld närmar sig slutet på den lätt utvinningsbara oljan på ett farligt sätt? Jag är rädd för att det är ett farligt stup att stirra nerför.

Jag tycker inte att det är rättvist att kalla människor som är rädda för alla fallgroparna med att förbränna olja och andra fossila bränslen för "gröna" eller miljörädda knäppgökar. Det beror på att det har varit klart för många av oss att förbränning av olja inte är ett hållbart tillvägagångssätt långt innan den samtida miljörörelsen någonsin blev en vanlig fråga. Miljöfrågorna kan ha kapats av "vakenheten" på senare tid, men de kan ha "vaknat" lite för sent för att göra någon påtaglig skillnad.

Att fråga sig hur länge oljereserverna kommer att räcka är inte nödvändigtvis rätt fråga att ställa. Kanske borde nyckelfrågan vara: Hur länge vill vi verkligen fortsätta att förbränna olja och vilket pris är vi beredda att betala både bokstavligen och miljömässigt?

Att påskynda strävan efter mer diversifierade, hållbara och lönsamma energiekonomier innebär många fördelar, t.ex. renare luft och en mer robust och självförsörjande energiförsörjning på hemmaplan. Först då kommer vi att kunna distansera oss från att vara alltför beroende av despoter och ovänliga regimer som har slösat bort sina oljerikedomar och ändå på något sätt byggt upp ett oproportionerligt inflytande över hela världsordningen.

Samtidigt som höga bränslepriser innebär smärta vid pumpen för miljontals belägrade bilister kan de stigande oljepriserna ändå visa sig vara lite av ett tveeggat svärd, vilket kan leda till en snabbare utveckling av mer energieffektiv teknik. Eftersom en stor del av den nuvarande oljeproduktionen förbrukas av vägfordon, kan teknisk utveckling inom området alternativt drivna fordon eller hybrider spela en avgörande roll för att minska den framtida efterfrågan. Hur mycket utvinningsbar olja det finns beror på efterfrågan. Hur stor den framtida efterfrågan är beror på priset!

Nästa gång vi står i kö på en upptagen parkeringsplats och tittar på en svindlande mängd fordon som slukar otaliga liter bensin och diesel, kan det kanske vara värt att tänka på hur många gånger denna frossande scen upprepas över hela Storbritannien. Vi kan kanske fundera på hur många bilar som tankas vid varje givet tillfälle på global nivå? Tänk på dessa bilar som miljontals oljesugande metallsuggor som äter på en av världens mest värdefulla resurser. Jag misstänker att den stora andelen av deras ägare sällan kommer att ägna en tanke åt de mycket komplexa processer som används inte bara för att utvinna resursen utan också för att föra den till enorma raffinaderier innan slutprodukten levereras till lokala bensinstationer.

Paniken kommer först att slå igenom när improviserade "NO FUEL"-skyltar pryder ingångarna till bensinstationerna. Jag kan inte låta bli att undra - vad händer sedan?


Author

Douglas Hughes is a UK-based writer producing general interest articles ranging from travel pieces to classic motoring. 

Douglas Hughes