Enligt en snabb uppskattning från Europeiska unionen (EU) statistikmyndigheten i EU, har inflationen - som mäts med den harmoniserade harmoniserade konsumentprisindex - fortsätter att drivas av den årliga ökningen av priserna inom energisektorn (41,9 % jämfört med 39,1 % i maj), följt av livsmedel, alkohol och tobak (8,9 %, jämfört med 7,5 % i maj), industrin utanför energibranschen (8,9 %, jämfört med 7,5 % i maj) varor (4,3 %, jämfört med 4,2 %) och tjänster (3,4 %, jämfört med 3,5 % i maj).

Inflationstakten i euroområdet och i EU har varit accelererat sedan juni 2021, drivet av stigande energipriser, och nått upp till rekordnivåer sedan november.