Enligt en rapport från Público har dessa investerare med med utgånget gyllene visum hindras från att resa in i eller ut ur Portugal, och om de gör det, riskerar de att bli strandsatta i andra länder.

Enligt uppgifter som SEF har lämnat till tidningen har följande uppgifter lämnats in den 28 juni 1 256 ansökningar om förnyelse av ARI och 1 939 ansökningar om familjeåterförening. väntade på att bli behandlade. Det finns också fall av personer som har dokument som gått ut två för två år sedan och som fortfarande inte vet när de kommer att förnyas, enligt rapporter från flera personer till samma publikation.

SEF säger att man "arbetar med att lösa tekniska problem". tekniska frågor i samband med förlängning av dokumentens giltighet, förenkling av ARI-förnyelsesystemet och andra regleringsfrågor som är viktiga för att ARI ska fungera. plattformarna", och tillägger att "en ny är under förberedelse, med öppnandet av lediga platser för koncessioner och förnyelser som kommer att lanseras senare i år".