I ett gemensamt pressmeddelande om initiativet, som kommer att äga rum äger rum mellan den 5 och 11 juli och är en del av det nationella inspektionsprogrammet 2022. de tre institutionerna påminde om uppgifterna om alkoholens inverkan på körning och uppskattar att "en av tre förare som dödas i trafikolyckor har en alkoholpåverkan". alkoholhalten i blodet är lika med eller högre än 0,5 g/l och att tre av fyra av de dessa förare har en nivå som är lika med eller högre än 1,2 g/l".

ANSR, PSP och GNR framhöll att det finns flera vetenskapliga studier som visar att alkohol ger upphov till störningar i den kognitiva förmågan och termer, informationsbehandling, reaktionsförmåga och motorisk samordning.

"Alkohol minskar också synfältet, vilket orsakar så kallad. tunnelseende. Denna förlust av förmågor, liksom beteendeförändringar. som kan leda till tillstånd av eufori och avhämning, vilket avsevärt ökar risken för inblandning i trafikolyckor", betonade de.