Dessa beslut ingår i ett uttalande som skickades i dag av Madeiras exekutivkommitté (PSD/CDS-PP), med Miguel Albuquerque som ordförande, efter slutsatserna från veckans möte i regeringsrådet.

Madeiras regering anger att den kommer att "bättre definiera den obligatoriska användningen av mask" ombord på fartyget Lobo Marinho, som gör sjöförbindelsen mellan Madeira och Porto Santo, men specificerar inte vilka ändringar som ska göras.

Den uppger också att åtgärden träder i kraft så snart den har offentliggjorts i den autonoma regionen Madeiras officiella tidning.

För närvarande är det obligatoriskt att använda mask i regionen på vårdinrättningar, hem, apotek och andra inrättningar med användare i en bräcklig situation, samt i kollektivtrafiken och i hamn- och flygplatsterminaler.