"Vi har följt situationen i Portugal med stor uppmärksamhet. särskilt bekymrade, nämligen i vårt krishanteringscenter här på Europeiska centralbanken. kommissionen. Vi har haft nära kontakt med de portugisiska myndigheterna, sade institutionens talesman för krishantering, Balazs Ujvari.

Vid Europeiska kommissionens presskonferens i Bryssel, sade Balazs Ujvari att Bryssel redan har mobiliserat den europeiska EU:s jordobservationsprogram, Copernicus-satellitsystemet, för att göra det möjligt för de portugisiska myndigheterna att bättre kunna bedöma situationen på plats och att och kontrollera omfattningen av de drabbade områdena, samt den europeiska civilförsvarsmyndigheten. som gör det möjligt att ge stöd i kampen för att skydda de drabbade områdena. mot lågorna, t.ex. luftresurser.

"Vi kommer att fortsätta att ha kontakt med de portugisiska myndigheterna. och om ytterligare hjälp behövs kommer vi inte att tveka att mobilisera den så snart som möjligt". så snart som möjligt", sade tjänstemannen.

I söndags mobiliserade Europeiska kommissionen två spanska flygplan för att bekämpa bränder i Portugal, vilket utlöste ett europeiskt civilförsvar. skyddsmekanismen, meddelade gemenskapens verkställande direktör.

"Portugal aktiverade den europeiska civilskyddsmekanismen. för att begära katastrofhjälp vid bränder i den centrala delen av landet". sade Europeiska kommissionen i ett uttalande.

"Som ett omedelbart svar har Europeiska kommissionen denna mobiliserade kommissionen på morgonen två Canadair-brandbekämpningsplan från sin flotta som är placerade i Spanien", sade han.