Uppgifter från Sociedade Ponto Verde visar att förpackningar fortsätter att öka och att portugiserna återvinner mer glas.

"Under det första halvåret 2022 återvanns 214 511 ton förpackningar. skickades till återvinning från den selektiva insamlingen av gröna, blå och gula förpackningar. ekopoints som betjänar portugiserna", står det i uttalandet.

Siffrorna från Sociedade Ponto Verde, om resultatet av det integrerade systemet för hantering av förpackningsavfall (SIGRE), anger att 100 119 ton glas (+9 %), 832 ton aluminium (+16 %) och 38 769 ton plast (+4 %).

I uttalandet betonas att trenden för återvinning av glas har ökat under de senaste två åren. Och det sägs att åtagandet som undertecknats av sektorns aktörer för att överträffa målen för glasåtervinning till 2025. bidrar till detta.

Glasåtervinningen i Portugal beräknas till 56 procent. och målet är att nå 75 % år 2025.