"Preliminära uppgifter från juni visar att antalet sjukhuskonsultationer ökar igen, både i förhållande till 2019 och 2021", sade Marta Temido vid en utfrågning i hälsokommissionen på begäran av Chega, PCP och Liberala initiativet.

Om man jämför med vårdverksamheten under första halvåret 2021 utförde sjukhusen i år över 265 000 konsultationer och över 33 000 operationer.

Enligt Marta Temido sker detta porträtt även inom onkologin, ett område som gav upphov till en av de tre framställningar som ledde till utfrågningen av ministerns team i parlamentet.

"Att säga att ett system som står inför behovet av att reagera på en pandemi och som lyckas fortsätta att reagera och göra framsteg, naturligtvis svagare än vad vi skulle önska i ett normalt sammanhang, är ett system som inte reagerar, kommer därför säkerligen inte att vara särskilt ärligt ur intellektuell synvinkel", sade hon som svar på kritiken från deputerade vid utfrågningen.