Arbetslösheten i euroområdet och i Europeiska unionen var oförändrad i juni, 6,6 % respektive 6,1 %, enligt uppgifter från Eurostat. I Portugal ökade arbetslösheten från 6 % i maj till 6,1 % i juni, vilket gör att landet ligger över gemenskapsgenomsnittet när det gäller denna indikator.

I juni 2022 var den säsongsjusterade arbetslösheten i euroområdet 6,6 %, vilket är stabilt jämfört med maj 2022 och lägre än 7,9 % i juni 2021, enligt Eurostat. Arbetslösheten i EU var 6 % under årets sjätte månad, ett värde som är lika stort som i maj och lägre än de 7,2 % som noterades under samma period förra året.

I absoluta tal uppskattar Eurostat att 12,9 miljoner män och kvinnor i EU, varav 10,9 miljoner i euroområdet, var arbetslösa i juni 2022. Jämfört med juni 2021 minskade arbetslösheten med 2,3 miljoner i EU och 1,9 miljoner i euroområdet.