Enligt uppgifter från ACAP - Associação Automóvel de Portugal: "Under de sju månaderna 2022 togs 106 879 nya fordon i bruk, vilket var en minskning med 5,9 % jämfört med perioden januari-juli 2021 och en minskning med 38 % jämfört med samma period 2019".

Enbart i juli registrerades 16 897 bilar, en ökning med 18,8 % jämfört med samma månad 2021 men en minskning med 22,5 % jämfört med juli 2019.

Sett till kategori registrerades i juli 14 495 nya personbilar, en ökning med 17,6 % jämfört med samma månad föregående år och en minskning med 21,4 % jämfört med 2019.

Mellan januari och juli minskade personbilsregistreringarna med 4,1 % jämfört med samma period 2021, till 89 944 enheter. Jämfört med samma period 2019 var minskningen 38,8 %.

"Under de sju månaderna 2022 drevs 38,2 % av de nyregistrerade lätta personbilarna av andra energislag, nämligen el- och hybridbilar. I synnerhet framgår det att 9,9 % av de nya lätta personbilarna var eldrivna".