År 591 gjorde påven Gregorius ett fatalt misstag när han höll en predikan. Han kopplade ihop Maria Magdalena med kvinnan som smorde Jesu fötter. Denna kvinna hade identifierat sig själv som en syndare och påven Gregorius beslutade att hennes synd var prostitution. Det finns ingenting i Bibeln som stöder detta på något sätt. Tyvärr blev denna teori allmänt accepterad och bestod genom århundradena.

År 1969 tog påven Paul VI bort identifieringen med en syndig kvinna från den allmänna romerska kalendern. Detta var början på återupprättandet av Maria Magdalenas rykte. Även om populärkulturen framhärdar i myten att hon var en prostituerad.

År 2016 kallade påven Franciskus henne för apostlarnas apostel och ändrade den 22 juli från en minnesdag till en högtidsdag.


Hon tros ha dött i Efesos i Turkiet.

Hon är skyddshelgon för (bland annat) kvinnor, konvertiter, handskmakare och apotekare.

Hon vördas inom den anglikanska, katolska, ortodoxa, bah'ai och lutherska tron.

Hennes högtidsdag är den 22 juli.