IPMA har också placerat flera distrikt i norr, centrum och Algarve i mycket hög risk för bränder på landsbygden. Enligt institutet kommer faran för landsbygdsbränder att förbli hög i vissa regioner på kontinenten åtminstone fram till söndag.

Brandfaran, som IPMA fastställer, har fem nivåer, från reducerad till maximal, och beräkningarna fås från lufttemperaturen, den relativa luftfuktigheten, vindhastigheten och nederbördsmängden under de senaste 24 timmarna.

IPMA förutspår för idag på kontinenten molnighet och möjlighet till lätt regn eller duggregn i norr och mitten fram till slutet av morgonen, mest troligt i Minho och Douro Litoral.

Prognosen pekar också på svag till måttlig vind som råder från nordväst, ibland stark i högländerna, särskilt från eftermiddagen, dimma eller dimma på morgonen och en liten sänkning av maximitemperaturen.

Minimitemperaturerna kommer att ligga mellan 11 grader Celsius (i Bragança) och 18 grader Celsius (i Lissabon) och maximalt 21 grader Celsius (i Viana do Castelo) och 30 grader Celsius (i Faro).