Åtgärden, som redan tillämpas i vissa länder och som försvaras av vissa parlamentsledamöter, har i Portugal uteslutits av vissa av de portugisiska regeringscheferna. Med tanke på detta scenario kommer regeringen att tillgripa dialog och förhandlingar eller andra sociala skyldigheter.

Enligt Público vill António Costa hitta en lösning som undviker att öka skattebördan för företagen, även de med extraordinära vinster.

Det finns företag vars verksamhet har gynnats av prisökningen", medgav regeringschefen, men betonade dock att "för vissa av dem måste vi ta hänsyn" till att det redan finns skatter.