Bland de olika verktyg som Meta lanserat i Portugal är föräldraövervakning på Instagram att skicka en inbjudan till tonåringen för att övervaka ditt konto eller acceptera en inbjudan från din tonåring.

Det gör det också möjligt för dig att se hur mycket tid din tonåring spenderar dagligen på Instagram och du kan sätta dagliga gränser och schemalägga pauser för specifika tider på dagen, enligt det sociala nätverket.

Föräldrar och vårdnadshavare kommer nu att få ett meddelande när deras tonåring rapporterar ett konto eller ett inlägg - inklusive vilket konto och vilken typ av innehåll.

Det inkluderar också lanseringen av familjecentret, där föräldrar i Portugal och världen över nu kommer att kunna besöka detta utrymme som har innehåll som granskats av experter som hjälper tonåringar och föräldrar att navigera i den digitala världen.

Den innehåller också nya verktyg som hjälper tonåringar att bättre hantera den tid de spenderar på Instagram.

Meta testar en ny ljudfunktion globalt som syftar till att uppmuntra tonåringar att byta ämne om de upprepade gånger tittar på samma typ av innehåll i området "utforska".

"Även om den fortfarande testas hoppas vi att den kan nå alla snart", konstaterar Instagram-ägaren.

Meta har skapat en process som hjälper till att tillämpa FN:s konvention om barnets rättigheter vid produktutveckling.

"Det här ramverket används av alla team på Meta för att kunna tillämpa samma standarder i utvecklingen av alla digitala upplevelser för personer under 18 år", säger teknikföretaget, som kommer att se till att man fortsätter att arbeta "i samarbete" för att tillgodose de yngre personernas behov i appen.