Som en del av den internationella dagen för medvetenhet om matförlust och matsvinn säger rörelsen i ett uttalande att värdena för matsvinnet i resten av världen är "ytterst oroande".

Med hänvisning till en studie säger rörelsen att om matsvinnet var ett land skulle det tillhöra de 7 procent rikaste länderna. "Det uppskattas också att den ekonomiska effekten av matavfallet år 2030 kommer att uppgå till 1,5 miljarder euro, och i miljöhänseende visar studien att om matavfallet var ett land skulle det vara den tredje största utsläpparen av växthusgaser, med cirka 10 procent av de totala koldioxidutsläppen i världen", står det i uttalandet, och man tillägger att i hela världen kommer svinnet per hushåll att uppgå till 75 kilo per år.

"Medan cirka 1 600 000 portugiser lever under fattigdomsgränsen - varav cirka 360 000 har livsmedelsbrist - beräknas 1 000 000 ton mat slösas bort varje år - nästan 100 kilo för varje portugis", säger United Against Waste Movement, som syftar till att öka medvetenheten om slöseri och vikten av att ändra beteenden.