I oktober månads ekonomiska bulletin presenterar den institution som leds av Mário Centeno endast prognoser för i år, men pekar på effekterna för 2023 av den avmattning av den ekonomiska tillväxten som noterades från och med andra kvartalet.

"De negativa effekterna av den ryska militära aggressionen i Ukraina accentuerades under hela året, vilket innebär en relativ stabilisering av verksamheten från och med andra kvartalet. Dessa effekter kommer att bli mer påtagliga 2023, vilket förutspår en betydande inbromsning jämfört med 2022, med en dominoeffekt på mer än 3,9 pp. [procentenheter] till 0,5 procentenheter", står det i rapporten.

För i år revideras dock tillväxtprognosen för bruttonationalprodukten (BNP) upp med 0,4 procentenheter jämfört med juni till 6,7 procent, med den portugisiska ekonomin "gynnad av återhämtningen av turismen och den privata konsumtionen".