Den portugisiska ekonomin skulle behöva växa med i genomsnitt mellan 3,1 % och 3,8 % för att hamna i den övre halvan av de rikaste länderna i Europeiska unionen, enligt en studie från den ekonomiska fakulteten vid universitetet i Porto. För att nå den takten krävs strukturreformer som ökar BNP, hävdar författarna. Utan en förändring av politiken kommer Portugal att sjunka ännu mer i tabellen och hamna på 25:e plats, enligt en rapport från ECO.

I studien från kontoret för studier av ekonomi, företag och offentlig politik (G3E2P), vid den ekonomiska fakulteten vid Porto universitet (FEP), hävdas att det enkla tillväxtgenomsnittet för länderna i Europeiska unionen (EU) bör antas - eller, om det är högre, medianen - "som en ny strategisk basreferens att övervinna, vilket utgör en primär strukturreform".

Användningen av det enkla genomsnittet motiveras av det faktum att tillväxten för 27-länderna som helhet till stor del återspeglar den höga vikten av de tre största ekonomierna (Tyskland, Frankrike och Italien), "som länge har varit en av de mindre dynamiska". Detta minskar tillväxten i EU och ännu mer i euroområdet, det senare används ofta som referens av Bank of Portugal.

Högre levnadsstandard

"För att uppnå en högre levnadsstandard och befolkning så snabbt som möjligt krävs ambition och konsekvent politik när det gäller ekonomisk tillväxt, vilket innebär att man från början väljer ett riktmärke med en ambitiös och lämplig tillväxtdynamik att jämföra oss med", försvarar ekonomerna Nuno Torres och Óscar Afonso, författare till studien som ingår i det andra kapitlet i publikationen Ekonomi och företag: trender, perspektiv och förslag. Den senare är chef för FEP och deltog i utarbetandet av PSD:s ekonomiska program.

Genom att anta detta riktmärke skulle Portugal på lång sikt kunna nå inte bara blockets enkla genomsnitt utan också komma in i hälften av länderna med den högsta levnadsstandarden 2033, på 13: e plats. För närvarande ligger man på 20:e plats.

För att nå dit krävs en årlig ekonomisk tillväxt på mellan 1,4 och 1,5 procentenheter över det enkla genomsnittet för EU-länderna under det kommande decenniet, med hjälp av prognoser för utvecklingen av potentiell BNP från Europeiska kommissionens åldranderapport 2024. Med andra ord skulle ekonomin behöva växa med 3,1 % per år.