I en undersökning i centrala Portugal i augusti 1980 hittades bevis på utter i 70 procent av de 90 besökta stationerna, i större floder och deras bifloder, i små vattendrag som ansluter till bassänger och vid fuktiga bassänger i halvtorra flodbäddar.De är ofta förbisedda som art i Algarve på grund av sin skygga natur och sina huvudsakligen nattliga vanor. Den eurasiska uttern (Lutra lutra) är den enda art som finns i Europa och dess population har minskat kraftigt och har till och med dött ut i vissa västländer.Den eurasiska uttern är också känd som europeisk utter, vanlig utter eller gammelvärldsuttern och är ett semiaquatiskt däggdjur som är listat som nära hotat enligt Endangered Species Act (lagen om utrotningshotade arter) och som också är listat enligt Marine Mammal Protection Act (lagen om skydd av marina däggdjur).Sprut (avföring) är det bästa beviset på deras närvaro, som de lämnar på strategiska och framträdande platser - t.ex. upphöjda stenar - som markerar deras revir och födosöksställen. Fiskben och kräftskal kan vara synliga i spriten som ytterligare bevis på att de är bosatta.Den europeiska uttern är ett medelstort rovdjur i familjen Mustelidae, eller vesslor, tillsammans med mårdhund, grävling och hermelin. Floduttrar är upp till 90 cm långa i kroppslängd, med en lång svans som mäter 35-45 cm.Floduttrar och havsuttrar liknar varandra, men även om båda typerna älskar att simma är simbeteendena de ägnar sig åt ganska olika - en flodutter lutar sig runt flodbanker och simmar med magen nedåt och håller större delen av kroppen under vattnet, medan havsuttrar endast finns i saltvatten och sällan går på land, ofta flyter de på rygg även när de äter, och är kända för att hålla andra i handen under sömnen för att förhindra att de driver isär.Deras simmekanismer är också olika - floduttrar har fyra korta svävade fötter med klor som gör det möjligt för dem att simma i hastigheter på upp till 12 km under vattnet, medan havsuttrar använder sina två svävade bakfötter och sin svans för att driva sig fram genom vattnet. Floduttrar kan dyka till ett djup av cirka 18 meter, medan havsuttrar kan dyka i genomsnitt 61 meter. Hur länge kan en europeisk utter hålla andan? I genomsnitt 4 minuter - havsuttrar överraskande nog bara 5 minuter med tanke på hur mycket djupare de går, och båda kan stänga öron och näsborrar när de är under vatten.Utter räknas ofta till de tio mest intelligenta varelserna på planeten och tillhör ett fåtal utvalda djur som använder verktyg, i klass med apor, apor och bävrar. De är inte bara mycket intelligenta, utan verkar också vara medvetna om sin intelligens. Floduttrar ger ifrån sig sex ljud, som kännetecknas av pip, pip, skratt, hakkningar, knorrar och skrik, medan havsuttrar har nio vokaliseringar - nödskrik och nöjda körer, gnäll, visslingar, visslingar, knorrar och snarkningar - som alla används i olika sociala interaktioner.Den europeiska utterns päls är kort och tät, med cirka 57 800 hårstrån/cm2, som fångar in luft med det enda syftet att isolera kroppen. De har också extra känsliga morrhår som de använder för att upptäcka sina bytes rörelser i vattnet, även om det är mörkt och grumligt.Honorna föder upp upp upp till fyra ungar åt gången och håller dem i säkerhet vid sin sida och i hålor som de bygger på flodbankerna, så kallade "holts". Nyfödda ungar behöver ständig uppmärksamhet och stannar hos sin mor i sex månader tills de utvecklar överlevnadsfärdigheter. Ungarna är utmärkta och smidiga simmare och är i vattnet vid 10 veckors ålder, med en päls som är så tät att de inte kan dyka under vattnet förrän de får vuxenpäls!De behöver rena floder med en riklig födokälla och vegetation som de kan gömma sig i. Även om vattenlevande djur är deras vanligaste byte äter de nästan allt de kan fånga och övermanna, men utterns exakta diet beror på art och livsmiljö - och lustigt nog tvättar de sig efter varje måltid.Är de rädda för någonting? Ja, tydligen hundar, särskilt stora hundar, och kommer att betrakta dem som rovdjur.


Author

Marilyn writes regularly for The Portugal News, and has lived in the Algarve for some years. A dog-lover, she has lived in Ireland, UK, Bermuda and the Isle of Man. 

Marilyn Sheridan