I en gemensam kommuniké från ministrarna för inrikesförvaltning, biträdande och parlamentariska frågor, arbetsmarknad, solidaritet och social trygghet samt statssekreteraren för EU-frågor framhålls att Portugal är den andra EU-medlemsstat som har tagit emot flest ensamkommande barn och ungdomar. (CJENA) från Grekland, inom ramen för CJENA:s europeiska program för frivillig omplacering.

"Med denna grupp ungdomar som Portugal nu tar emot når Europeiska kommissionen det symboliska antalet på 5 000 personer som flyttats till europeiska länder från flyktingläger i Grekland, i en insats som inleddes i mars 2020 efter en vädjan från den grekiska regeringen", står det i uttalandet.

Enligt verkställande organet har Portugal spelat en avgörande roll sedan början av denna process i de åtaganden som Europeiska kommissionen tagit på sig, och har tagit emot totalt 286 barn och ungdomar som inte åtföljts av detta program fram till idag.

Regeringen understryker att det är "en insats som landet kommer att fortsätta med, i väntan på att nya grupper av barn och ungdomar anländer, i syfte att uppnå det nationella åtagandet att ta emot upp till 500 ungdomar från dessa läger".

Arbetet har på fältet samordnats av FN:s högkommissarie för migration, utlännings- och gränsförvaltningen och institutet för social trygghet, tillsammans med Santa Casa da Misericórdia i Lissabon och Casa Pia i Lissabon.