Enligt studien, som främjas av Missão Continente i samarbete med institutet för samhällsvetenskap (ICS) vid universitetet i Lissabon, där 1 520 portugiser över 18 år tillfrågades, finns det "ett visst medieinflytande när det gäller att skapa de viktigaste miljöfrågorna". 47 procent av de tillfrågade nämner bränder och 32 procent vattenbrist, medan klimatförändringar och matavfall nämns i 30 procent av fallen.

Undersökningen syftade också till att bedöma vad portugiserna anser om de 17 målen för hållbar utveckling som antagits av Förenta nationerna, men 64 % av de svarande känner inte till dem och endast 36 % säger sig veta vad det handlar om.

På frågan om vilket värde de tillmäter vart och ett av dem anges på global nivå utrotning av fattigdom, ingen hunger, hälsa och utbildning, men på nationell nivå prioriteras hälsa och välbefinnande (53 %), utrotning av fattigdom (52 %) och utbildning av hög kvalitet (39 %).

"Från och med då, och förstärkt av covid-19-effekten, blev hälsofrågan en viktig fråga i alla åldersgrupper, medan den redan i den föregående undersökningen [2019] var ökänd, men den var tydligt koncentrerad till de äldre", nämns i studien som samordnas av Luísa Schmidt och Mónica Truninger.

Den betoning som läggs på behovet av utbildning av hög kvalitet "är praktiskt taget övergripande för hela det portugisiska samhället", liksom prioriteringen av att minska ojämlikheterna, en samstämmig angelägenhet i befolkningen, "oberoende av de olika sociala stadgarna".