När Manuel Pizarro tillfrågades i den parlamentariska hälsokommissionen om sin ståndpunkt när det gäller offentlig-privata partnerskap på sjukhusen, svarade han: "Varje beslut som regeringen skulle fatta i dag om att inleda ett offentlig-privat partnerskap för den kliniska förvaltningen av ett sjukhus skulle ta fyra till fem år att förverkliga".

"En annan sak är användningen av offentlig-privata partnerskap för att bygga och underhålla sjukhusinfrastrukturer, och där bekräftar jag att vi har kvar denna avsikt, inte bara när det gäller östra Lissabon, utan även i det nya projektet för Algarves centrala sjukhus, där jag hoppas att vi under 2023 kommer att ha specifikationer som gör det möjligt att inleda detta anbudsförfarande", sade han.