I ett meddelande på sin webbplats rekommenderar DGS den känsligaste befolkningen, t.ex. äldre personer, barn, patienter med kroniska luftvägsproblem (astma) och personer med hjärt- och kärlsjukdomar, att vidta extra försiktighetsåtgärder, t.ex. att stanna inne i byggnader, helst med stängda fönster.

Hälsomyndigheten rekommenderar också befolkningen i allmänhet att begränsa fysisk aktivitet utomhus, långvarig ansträngning och exponering för tobaksrök samt kontakt med irriterande produkter.

Generaldirektoratet för hälsa uppger att "på grund av att en luftmassa från Nordafrikas öknar, som för med sig damm och korsar Portugals fastland, kommer att öka koncentrationerna av naturligt förekommande inandningsbara partiklar i luften".

Om symtomen förvärras bör man ringa hälsotelefonen 24 (808 24 24 24 24 24).